Saturday, November 15, 2008

वानी परिवर्तन

वानी परिवर्तन

 

습관을 바꾸기 위해서

वानी परिवर्तन गर्नको लागी

먼저 나쁜 습관 세가지를 적어 보세요.

सबैभन्दा पहिला खराब वानी ३ वटा लेख्नुहोस।

 

습관을 하루 만에 고치기는 힘들기 때문에

वानी एकै दिनमा सुधार्न गाह्रो पर्ने हुनाले

백일 간의 목표를 세워서

१०० दिनको लक्ष बनाएर

하나라도 완전히 고쳐 보는 겁니다.

खराब वानी मध्य एउटा भएपनि पुरा सुधार्नुहोस।

 

좋은 습관을 갖게 되면 자신감이 생깁니다.

असल वानी बनायौं भने आत्मबल बढ्दछ।

나는 이것도 나쁘고, 이것도 나쁘고…,

मेरो यो पनि खराब बानी, त्यो पनि खराब वानी

이렇게 생각하면서 습관을 극복하지 못한다면

भन्ने सोचेर पनि वानी बदल्न नसक्ने  हो भने

자신감은 점점 멀어집니다.

आत्मबल झनझन घट्दै जान्छ।

 

그러다 보면 자세도 나빠지고 얼굴도 환하지 않습니다.

त्यस्तो भयो भने आफ्नो अस्तित्व बिग्रदै जान्छ र अनुहार पनि उज्यालो हुदैंन।

자신감을 가질 우리의 얼굴은 환하게 밝아지고

आत्मबल वा आत्मविश्वास हुँदा हामीहरुको अनुहार उज्यालो हुन्छ।

눈빛도 밝게 빛납니다.

आखाको ज्योती पनि प्रज्वल हुन्छ।

 

자신감은 지식을 안다고 해서 생기는 것이 아닙니다.

आत्मबल भनेको केही ज्ञान जानेर आउने हैन।

중요한 것은 자신에 대한 자신감입니다.

महत्वपूर्ण कुरा भनेको आफुले आफुलाई नै चिन्न र जान्न  सक्ने आत्मबल हो।

작은 습관에서 벗어나 자기를 인정하고 사랑할 있는 !

सानो नराम्रो वानीबाट टाढा भई आफुलाई स्विकार गर्दै माया गर्न सक्नु!

'나는 이만하면 됐다',

म यती मात्र  गरे हुन्छ

'나는 누가 뭐래도 내가 나를 인정한다.'

जसले जे भने पनि म आफु आफैलाई स्विकार गर्छु

라고 있는 것입니다.

भन्न सक्नु नै आत्मविश्वास वा आत्मवल हो।