Monday, May 25, 2009

गइराखेको छ, हो गइराखेको छ।।

झिलिक झिलिक ज्योति आइराखेको छ
गड्याङ्गुडुङ् आकाश गर्जिराखेको छ
मुसलधारे वर्षा परिराखेको छ
सडको रित्तो छैन, गाडीहरु गुडिराखेका छन्
मानिस पर्खी बसेका छैनन्, रुज्दैभिज्दै हिँडिराखेका छन् ।

हो हावा बगिराखेको छ
मैंले सास फेरिराखेको छु ।
सबै कुरा भइराखेको छ
समय गतिशील छ, हो यो गइराखेको छ
हो समय गतिशील छ, हामीलाई पर्खी नबसी
गइराखेको छ, गइराखेको छ।।

No comments: